e-Informatica Software Engineering Journal e-Informatyka Konkurs na prace dyplomowe z technologii Java rozstrzygnięty

e-Informatyka

Konkurs na prace dyplomowe z technologii Java rozstrzygnięty

Ogłoszono wyniki V edycji konkursu e-point SA na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA.

W tym roku, oceniając nadesłane prace konkursowe, jury stanęło przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Znakomita większość z kilkudziesięciu nadesłanych prac prezentowała bardzo równy, solidny poziom. Największa część prac poświęcona była zastosowaniu konkretnych elementów technologii Java Enterprise oraz współczesnych frameworków webowych w typowych aplikacjach biznesowych. Da się zauważyć, że różne aspekty technologii Java Enterprise zagościły na dobre na polskich uczelniach.

Spośród nadesłanych prac jury wybrało trzy, które wyróżniały się pod względem merytorycznym, technicznym i edytorskim, a jednocześnie prezentowały ciekawe problemy współczesnych aplikacji internetowych z pogranicza technologii i biznesu.

Nagrodę główną w wysokości 7 tys. zł jury przyznało Arturowi Karczmarczykowi z Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę magisterską “Platforma sprawiedliwej wymiany danych”.
– W swojej pracy laureat pierwszego miejsca porusza arcyciekawy problem sprawiedliwej wymiany danych w warunkach transakcji realizowanych drogą elektroniczną. W sposób wyczerpujący zostały przedstawione algorytmy jakie można zastosować do zorganizowania takiej wymiany wraz z ich analizą porównawczą. Efektem pracy jest biblioteka wspierająca proces sprawiedliwej wymiany danych oraz przykładowy system biznesowy, który z niej korzysta. – podsumował Jarosław Błąd, dyrektor ds. realizacji i przewodniczący jury.

Drugie miejsce zajęła zbiorowa praca licencjacka pt. “System Obsługi Parkingów” napisana przez Pawła Boryckiego, Marcina Tatjewskiego, Tomasza Traczyka, Grzegorza Zielińskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytety Warszawskiego. Otrzymali oni nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Autorzy przedstawili nowatorskie podejście do złożonego problemu jakim jest obsługa i optymalizacja efektowności wykorzystania stref płatnego parkowania w dużych miastach. Problem został potraktowany całościowo, a rozwiązanie obejmuje zastosowanie oprogramowania wspierającego zarówno kierowców, jak i działania kontrolerów oraz osób zarządzających strefami parkowania. Od strony technologicznej praca prezentuje ciekawe połączenie tradycyjnych metod tworzenia aplikacji biznesowych w technologii Java Enterprise oraz metod związanych z oprogramowaniem platform mobilnych.

Trzecie miejsce z nagrodą w wysokości 3 tys. zł. przypadło Agnieszce Janowskiej i Tomaszowi Sadurze z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki za wspólnie napisaną pracę pt. “Eksperymentalne środowisko dla udostępniania aplikacji JEE w modelu SaaS”. W pracy tej przedstawiono problematykę uruchamiania oprogramowania jako usługi dla wielu klientów, w tzw. architekturze SaaS (Software as a Service). Praca koncentruje się na istotnym aspekcie uruchomienia w architekturze SaaS systemów, które pierwotnie nie były przystosowane do tego trybu pracy. Efektem pracy jest framework umożliwiający stosunkowo małoinwazyjne przystosowanie aplikacji do pracy w modelu SaaS.

Równolegle z rozwiązaniem V edycji konkursu dla informatyków, e-point SA ogłosił również konkurs na prace dyplomowe skierowany do studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych. Prace nadsyłane na ten konkurs dotyczą zastosowań technologii informatycznych w biznesie. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi 30 stycznia br. – informuje Iwona Radzimirska, manager ds. PR i marketingu w e-point SA.

Szczegółowe informacje o konkursach: www.e-point.pl/konkurs.

  • 2011-01-24

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.