e-Informatica Software Engineering Journal e-Informatyka Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

e-Informatyka

Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki zorganizowanego w 2010 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI. Do konkursu przyjęto 44 prace wykonane w roku akademickim 2009/2010 w osiemnastu krajowych wyższych uczelniach.

W dniu 17. grudnia 2010 roku we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, dr inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący) oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz), uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

Pierwszą nagrodę, w wysokości 5.000 zł, otrzymał

mgr inż. Przemysław Walkowiak
za pracę pt. NUM System for MANET

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; promotor: dr inż. Andrzej Szwabe).
Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych prac, zamiast drugiej i trzeciej nagrody Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne drugie nagrody, w wysokości po 4.000 zł.
Drugie nagrody otrzymali:

mgr inż. Dariusz Brzeziński
za pracę pt. Mining data streams with concept drift

wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, profesor Politechniki Poznańskiej).

mgr inż. Tomasz Mączka
za pracę pt. Wykorzystanie platformy .NET do komunikacji i akwizycji danych w systemach automatyki

wykonaną w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; promotor: dr inż. Tomasz Żabiński).
Trzy równorzędne wyróżnienia, po 2.500 zł, otrzymali:

mgr Jakub Łącki
za pracę pt. Dynamic alghoritms for transitive closure and strongly connected components

wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Diks),

mgr inż. Bagusław Rymut
za pracę pt. Śledzenie obiektów przy wykorzystaniu GPU
wykonaną w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; promotor: dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. Politechniki Rzeszowskiej),

mgr Filip Sieczkowski
za pracę pt. Automated Derivation of Abstract Machines from Reduction Semantics: A Formalisation of the Refocusing Transformation in the Coq Proof System
wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Dariusz Biernacki).

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Więcej informacji: Wyniki konkursu.

  • 2011-01-24

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.