Inżynieria wymagań

“Problemy i metody inżynierii oprogramowania” (KKIO V) pod redakcją Zbigniewa Huzara i Zygmunta

Znaczenie architektonicznego projektu systemu w inżynierii oprogramowania
Autor: Leszek A. Maciaszek Złożoność współczesnych systemów informatycznych wymaga ich budowy zgodnie ze strukturami architektonicznymi, które są utrzymywalne i skalowalne. Prezentowana praca proponuje taką konstrukcję architektoniczną nazwaną PCMEF. PCMEF jest hierarchiczną strukturą oprogramowania minimalizującą zależności między obiektami. Przy pomocy narzędzia DQ (Design Quantifier), zależności te mogą być automatycznie obliczane w istniejącym oprogramowaniu w Javie i prezentowane w diagramach klas UML

Do wydruku PDF
Interfejs graficzny i diagramy sekwencji w generacji prototypu
Autor: Przemysław Biecek,  Zbigniew Huzar Przedstawiono metodę automatycznego generowania prototypu projektowanego systemu. Prototyp jest generowany na podstawie opisu interfejsu graficznego oraz na podstawie opisu zachowania obserwowanego na tym interfejsie. Przedstawiono reguły, które na podstawie tych opisów pozwalają na automatyczne wytworzenie prototypu aplikacji.

Do wydruku PDF
Badanie zgodności w obrębie grup współdziałania
Autor: Bogumiła Hnatkowska,  Zbigniew Huzar,  Lech Tuzinkiewicz Przedstawiono sposób wykorzystania grup współdziałania w procesie wytwarzania oprogramowania. Zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z grupą współdziałania oraz określono dla niej reguły spójności. W oparciu o zdefiniowane reguły zaprezentowano przykład ilustrujący sposób opisu grup współdziałania oraz ocenę zgodności pomiędzy diagramami, stanowiącymi ich reprezentację

Do wydruku PDF
Wykorzystanie metamodelowania do specyfikacji ontologii znaczenia opisów rzeczywistości
Autor: Marek Łabuzek Rozdział przedstawia metodę specyfikacji znaczenia tekstów opisów rzeczywistości wykorzystywanych we wczesnych etapach projektowania systemów informatycznych. Znaczenie tekstu jest rozumiane jako zawarta w nim wiedza. Specyfikacja znaczenia wykorzystuje technikę metamodelowania do ścisłego opisu struktury tej wiedzy – ontologii znaczenia. Przedstawione zostaną także aspekty związane z implementacją i wykorzystaniem ontologii do wspomagania generacji modelu biznesowego.

Do wydruku PDF
Zwinna specyfikacja wymagań
Autor: Lech Madeyski,  Marcin Kubasiak Rozdział dotyczy propozycji sprawnej i wykonywalnej specyfikacji wymagań osadzonej na gruncie metodyki XP (ang. eXtreme Programming). Przedstawiono i porównano zarówno stosowane wcześniej przez autorów podejście do specyfikacji wymagań wykorzystujące przypadki użycia (ang. use cases), jak i nowe podejście bazujące na kartach wymagań, szkicach ekranów, testach akceptacyjnych oraz otwartym formacie przechowywania wymagań – XML. Jednym z rezultatów proponowanego podejścia jest uzyskanie wykonywalnej specyfikacji wymagań. Testy akceptacyjne okazały się niemal odpowiednikiem wykonywalnych przypadków użycia. Fakt ten, wydaje się mieć duży wpływ na efektywność procesu wytwarzania oprogramowania

Do wydruku PDF

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.