eDyplom

Prace nagrodzone w XXIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu prace nagrodzone i wyróżnione w XXIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne siłami Dolnośląskiego Oddziału PTI i wielu recenzentów zewnętrznych.

Nagrodzone prace:

 • “Problemy uruchamiania i testowania aplikacji wielowarstwowych”, mgr inż. Paweł Kłaczewski, pierwsza nagroda, (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki; promotor: dr inż. Jacek Wytrębowicz),
 • “Gossip-Based Dissemination of Time”, mgr Konrad Iwanicki, druga nagroda, (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr Janina Mincer-Daszkiewicz),
 • “Volumetric analysis of tumours and their blood vessels”, mgr Rafał Henryk Kartaszyński, trzecia nagroda, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. Paweł Mikołajczak).

Prace wyróżnione:

 • “Komunikacja i bezpieczeństwo w rozproszonych, interaktywnych i multimedialnych systemach telemedycznych”, mgr inż. Marcin Kruszyński i mgr inż. Maciej Wolański, (Akademiia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński),
 • “System wzrokowej obsługi interfejsu użytkownika dla osób niepełnosprawnych”, mgr inż.Grzegorz Kurdziel, (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki Stosowanej; promotor: prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka),
 • “Identyfikacja ruchu postaci – analiza możliwości, metody, algorytmy”, mgr inż. Damian Majchrzak, (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki; promotor: dr inż. Ryszard Klempous).

 

Prace nagrodzone w XXII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu prace nagrodzone i wyróżnione w XXII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne siłami Dolnośląskiego Oddziału PTI i wielu recenzentów zewnętrznych.

Nagrodzone prace:

 • “Problemy routingu optycznego i kolorowania ścieżek w grafach”, mgr inż. Adrian Kosowski, pierwsza nagroda, (Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kubale),
 • “LTF-C: Architecture, Training Algorithm and Applications of New Neural Classifier” pdf ~0,3MB, mgrMarcin Wojnarski, druga nagroda, (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron),
 • “Globalny system monitorowania klastrów komputerów o dynamicznie zmiennej konfiguracji”, mgr inż.Leszek Wasilewski oraz mgr inż. Krzysztof Wojtas, trzecia nagroda, (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Informatyki, Automatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński).

Prace wyróżnione:

 • “Indeks wspierający zapytania przybliżone dla sekwencji zbiorów”, mgr inż. Witold Andrzejewski, (Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy),
 • “Refaktoryzacja modeli UML – wsparcie dla utrzymania wykonywalnych modeli” pdf ~1,4MB, mgr inż. Łukasz Dobrzański, (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki Stosowanej; promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar),
 • “Analiza stabilności i diagramów fazowych dla lokalnie hopfieldowskich sieci neuronowych w obecności wysoce skorelowanych wzorców okresowych”, mgr Filip Piękniewski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki; promotor: dr Tomasz Schreiber).

Prace nagrodzone w XXI Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu prace nagrodzone i wyróżnione w XXI Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne siłami Dolnośląskiego Oddziału PTI i wielu recenzentów zewnętrznych.

Nagrodzone prace:

 • “Automatyczne przeszukiwanie repozytoriów jednostek programowych” pdf ~0,7MB, mgr inż. Bartosz Paliświat, pierwsza nagroda, (Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki),
 • “Algorytmy grupowania danych” pdf ~1,6MB, mgr inż. Krzysztof Rządca, druga nagroda, (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. Franciszek Seredyński),
 • “Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych” pdf ~1,0MB, mgr inż.Andrzej Dominik, trzecia nagroda, (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki; promotor: dr inż. Roman Podraza).

Prace wyróżnione:

 • “Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem deformowalnych modeli konturowych”, mgr inż.Maciej Król, (Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej; promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński),
 • “Równoległe algorytmy wyznaczania dokładnej liczby ścieżek wolnych od przecięć w pewnych grafach regularnych”, mgr inż. Paweł Piotr Mazur, (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydziałowy Zakład Informatyki; promotor: dr hab. Maciej Liśkiewicz),
 • “Wyznaczanie grup genów zależnych przy użyciu technologii mikromacierzy” pdf ~1,4MB, mgr inż. Paweł Terlecki, (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. inż. Krzysztof Walczak).

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.