e-Informatica Software Engineering Journal Projektowanie i implementacja

Projektowanie i implementacja

Projektowanie i implementacja
Komponentowe podejście do projektowania i implementacji aplikacji internetowych
Autor: Zbigniew Fryźlewicz,  Marek Kwiecień W rozdziale przedstawiono komponentowe podejście do projektowania aplikacji internetowych. Zaprezentowano architekturę trzywarstową optymalizowaną pod kątem uproszczenia budowy i utrzymania dowolnego serwisu internetowego. Dodatkowo, przedstawione rozwiązanie jest wydajne dzięki optymalnemu dostępowi do bazy (pod względem ilości wykonywanych zapytań, a co za tym idzie – generowanego ruchu pomiędzy klientem a serwerem) oraz użyciu mechanizmów cache

Do wydruku PDF
Śledzenie propagacji zależności w projekcie obiektowym
Autor: Anna Derezińska Śledzenie zależności pozwala określać relacje pomiędzy różnymi artefaktami (wymaganiami, elementami modelu, dokumentacji, implementacji) tworzonymi podczas cyklu rozwoju oprogramowania. W rozdziale omówiono różne rozwiązania problemów śledzenia zależności. Przedstawiono koncepcję polegającą na identyfikacji obszarów zależności (zbiorów zależnych elementów) związanych z wymaganiami lub elementami modelu UML. Uwzględniono problemy niespójności i niekompletności projektów UML w odniesieniu do śledzenia zależności. Odpowiadające fragmenty kodu są przypisywane do zależnych elementów podczas generacji kodu. Technika ta może wspomagać wybór kodu dla eksperymentów z programowymi symulatorami błędów sprzętowych lub dla innych analiz programów obiektowych.

Do wydruku PDF
Możliwości Delphi w programowaniu sieciowym
Autor: Andrzej Kaliś,  Jacek Gruber W rozdziale przedstawiono możliwości programistycznego środowiska Delphi wspomagającego tworzenie aplikacji sieciowych – internetowych i intranetowych. Nie omawia się sposobów programowania sieci, a jedynie w zwartej formie przybliża to, co oferuje środowisko od strony funkcjonalnej (przedstawiając i charakteryzując dostępne technologie), podkreślając za każdym razem zakres wiedzy, którą powinien posiadać typowy użytkownik Delphi, co stanowi pewną nowość pracy. Informacje przedstawione tu powinny mieć znaczenie dla osób rozważających wybór narzędzia programistycznego, nie tylko dla wspierania programowania Internetu, lecz narzędzia dosyć uniwersalnego i obiektowo zorientowanego, wspomagającego tworzenie wieloplatformowych aplikacji (Windows, Linux, AS/400), między innymi bazodanowych.

Do wydruku PDF
Metoda BP jako próba sformalizowania informatycznego projektu badawczego
Autor: Teresa Grabowska,  Marcin Olszewski,  Wojciech Waloszek,  Michał Zawadzki Niniejszy rozdział prezentuje, opartą na modelu spiralnym, metodę przeprowadzania projektów łączących zadania o charakterze badawczym z pracą inżynierską i charakteryzujących się dużym ryzykiem. Przedstawiono typ projektu w jakim metoda może zostać zastosowana. Zaproponowano adaptację spiralnego modelu cyklu życia do rozważanego typu projektu, dostosowując go do nowych potrzeb. W tym celu zasugerowano modyfikacje modelu spiralnego w obszarze definiowania zadań i punktów kontrolnych, a także zarządzania jakością i zakresem tworzonego systemu. Przedstawiono również projekt , w którym opracowana metoda została wykorzy-stana w praktyce

Do wydruku PDF
Metodyka Select Perspective™, czyli komponenty w praktyce
Autor: Artur Kasprzyk Komponentowość stała się ostatnio bardzo modnym pojęciem, propagowanym praktycznie przez wszystkich twórców narzędzi wykorzystywanych w trakcie produkcji oprogramowania. Jednakże, obserwacja rynku twórców oprogramowania wykazuje, iż niewiele firm stosuje w swojej codziennej pracy spójne podejście prowadzące do wytwarzania, zarządzania oraz wykorzystania komponentów na skalę korporacyjną. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest brak wsparcia dla takiego stylu pracy ze strony „pierwszoplanowych” dostawców technologii. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest pojawienie się kilka lat temu nowego wcielenia metodyki Select Perspective, która jest obecnie jednym z bardzo niewielu procesów produkcyjnych, kładących nacisk na komponentowość rozwiązania już na pierwszych etapach cyklu życia systemu. Podejście takie ma za zadanie zmniejszenie całkowitego kosztu wytwarzania systemów oraz umożliwienie jasnego rozdziału odpowiedzialności pomiędzy zespołami tworzącymi części składowe rozwiązania oraz zespołami odpowiedzialnymi za dostarczenie całego systemu, zgodnie z wymaganiami sponsorów przedsięwzięcia. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie istoty metodyki Select Perspective oraz przedstawienie wsparcia, jakie oferują nowoczesne narzędzia CASE zespołom tworzącym oprogramowanie.

Do wydruku PDF

©2015 e-Informatyka.pl, All rights reserved.

Built on WordPress Theme: Mediaphase Lite by ThemeFurnace.